kop200Lkop400kop200R

EDM (Electronid Distance Measurement)

De ET-Utrecht neemt vanaf 2006 ook afstanden op tijdens sport- en spelevenementen en beschikt over drie Leica EDM's voor de optische afstandmeting bij alle werp- en springonderdelen. Een EDM maakt gebruik van infrarood licht en zoekt automatisch de spiegel in het veld op.
Door de speciale software is de snelheid van meten een verademing voor de juryleden en de atleten. Het opstellen van een chronologisch overzicht (tijdschema) is hierdoor ook eenvoudiger. Met een goed ingewerkte jury kunnen er 100 metingen per uur gehaald worden.

 

Handleiding jury

De werkwijze tijdens de werp- en springonderdelen is als volgt:

Eén of twee van de juryleden (eventueel met een portofoon) die in het veld staan om de geworpen of gesprongen afstand vast te stellen, hebben een staaf - met onderaan een spiegel en waterpas gemonteerd - bij zich. Dat jurylid plaatst de punt van de stok, op de dichtstbijzijnde indruk waar het werpobject het eerst de grond raakt of van de dichtstbijzijnde indruk van het lichaam in de landingsbak. Hierbij dient er op gelet te worden dat de bel in het waterpas midden in het kader staat en de spiegel in de richting van de EDM gericht is. Daarna verrichten wij de meting met de EDM. De geworpen of gesprongen afstand wordt door ons hardop vanaf de EDM voorgelezen, waarna het jurylid dat de afstand noteert en deze hardop herhaalt. Als er gebruik wordt gemaakt van een uitslagen display (marathonklok)kan het jurylid, atleten en toeschouwers de afstand hierop aflezen. De bediener van de EDM steekt na het meten zijn hand op en mag het jurylid in het veld zijn/haar plaats verlaten.

 

In de software is al rekening gehouden met de halve diameters van de discus en kogelring en het 8-meter punt van het speerwerpen. Ook voor het hink- stap- springen zijn de diverse balkafstanden reeds in de EDM software geïmplementeerd. Het handmatig nog moeten verwerken van de gemeten afstanden is dus niet meer nodig waardoor de snelheid van meten nog extra wordt verhoogd.

 

Een EDM kan ook met een uitslagen display worden gehuurd. Na het meten wordt direct vanuit de EDM de prestatie op het display getoond. De bediening van het uitslagen display kan door het jurylid met de deelnemerslijst worden gedaan.

 

Een EDM kan ook rechtstreeks verbonden worden met het Atletiek.nu programma als er op wedstrijd locatie WIFI aanwezig is. Wij leveren een notebook voorzien van de software. Een jurylid met de deelnemerslijst zal dit moeten bedienen. Een uitslag wordt dan via de EDM rechtstreeks naar Atletiek.nu gestuurd.

Let op: Het is voor ons technisch nog niet mogelijk de uitslag tegelijk naar Atletiek.nu en de Display te sturen. Het is of de Display, of Atletiek.nu.

 

Voor het plaatsen en instellen van de EDM hebben wij ca. 20 minuten nodig. Voor het instrueren van de jury en een controlemeting met de scheidsrechter en/of wedstrijdleider hebben wij ongeveer 5 minuten nodig. Dit is ook van toepassing voor het verplaatsen van de EDM van het ene onderdeel naar het andere onderdeel.

Bij elke wedstrijd onderdeel worden voor aanvang en erna 2 metingen verricht. Voor het toekennen van een recordpoging is het direct nameten van de prestatie met een stalen meetlint dus niet meer nodig .

Ook bij andere sporten zoals het polsstok-verspringen (Fierljeppen) is de EDM succesvol ingezet.

 

Film met uitleg EDM