kop200Lkop400kop200R

Laser Afstand Meten (EDM)

De ET-Utrecht neemt vanaf 2006 ook afstanden op tijdens sport- en spelevenementen en beschikt over drie Leica EDM (Electronic Distance Measurement) tachymeters voor de optische afstandmeting bij alle werp- en springonderdelen. Een tachymeter maakt gebruik van infrarood licht en zoekt automatisch de spiegel in het veld op.
Door de speciale software is de snelheid van meten een verademing voor de juryleden en de atleten. Het opstellen van een chronologisch overzicht (tijdschema) is hierdoor ook eenvoudiger. Met een goed ingewerkte jury kunnen er 100 metingen per uur gehaald worden.

 

Handleiding jury

De werkwijze tijdens de werp- en springonderdelen is als volgt:

Eén of twee van de juryleden (eventueel met een portofoon) die in het veld staan om de geworpen of gesprongen afstand vast te stellen, hebben een staaf - met onderaan een spiegel en waterpas gemonteerd - bij zich. Dat jurylid plaatst de punt van de stok, conform het reglement van het betreffende onderdeel, op de dichtstbijzijnde indruk waar het werpobject het eerst de grond raakt of van de dichtstbijzijnde indruk van het lichaam of ledematen in de landingsbak. Hierbij dient er op gelet te worden dat de bel in het waterpas midden in het kader staat en de spiegel in de richting van de tachymeter gericht is. Daarna verrichten wij de meting met de tachymeter. De geworpen of gesprongen afstand wordt door ons hardop (eventueel ook via een portofoon) vanaf het tachymeter voorgelezen, waarna het jurylid dat de afstand noteert deze hardop herhaalt. Als er gebruik wordt gemaakt van een uitslagen display kan het jurylid, atleten en toeschouwers de afstand hierop aflezen. De bediener van de EDM steekt na het meten zijn hand op en mag het jurylid in het veld zijn/haar plaats verlaten.

 

In de software is al rekening gehouden met de halve diameters van de discus en kogelring en het 8-meter punt van het speerwerpen. Ook voor het hink- stap- springen zijn de diverse balkafstanden reeds in de EDM software geïmplementeerd. Het handmatig nog moeten verwerken van de gemeten afstanden is dus niet meer nodig waardoor de snelheid van meten nog extra wordt verhoogd.

 

De Tachymeters kunnen ook met een uitslagen display worden gehuurd. Na het meten wordt direct vanuit de afstandmeter de prestatie op het display getoond. De bediening van het uitslagen display kan door het jurylid met de deelnemerslijst worden gedaan.

 

Voor het plaatsen en instellen van de tachymeter hebben wij ca. 20 minuten nodig. Voor het instrueren van de jury en een controlemeting met de scheidsrechter en/of wedstrijdleider hebben wij ongeveer 5 minuten nodig. Dit is ook van toepassing voor het verplaatsen van de tachymeter van het ene onderdeel naar het andere onderdeel.

Bij elke wedstrijd onderdeel worden voor aanvang en erna 2 metingen verricht. Voor het toekennen van een recordpoging is het direct nameten van de prestatie met een stalen meetlint dus niet meer nodig .

Ook bij andere sporten zoals het polsstok-verspringen (Fierljeppen) is de tachymeter succesvol ingezet.

 

Film met uitleg EDM