kop200Lkop400kop200R

 

Houten, januari 2021PRIVACYVERKLARING

 

Dit is een privacyverklaring van Stichting Elektronische Tijdwaarneming en Afstandmeting Utrecht (ETU) gevestigd te Houten en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30208623. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:
a) Voor en achternaam
b) Adres
c) E-mail adres
d) Telefoonnummer
e) Bestuursleden staan tevens met geboorte datum en plaats vermeld bij de K.v.K.
f) Profielfoto

1.2 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:
a) Interne correspondentie en contact te onderhouden met de vrijwilligers.
b) Profielfoto voor op de website te plaatsen.
c) Aan organisatoren van evenementen indien nodig naam en e-mail adres te melden.

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met J.M. Agterberg via telefoonnummer 030-6373347 of info@etutrecht.nl voor:
a) Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken.
b) Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring.
c) Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken.
d) Correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens.
e) Bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door de Stichting, ETU.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Wij verstrekken indien nodig alleen naam en e-mail adres aan organisatoren van evenementen.
4.2 Wij kunnen uitslagen en finishfoto's van deelnemers aan activiteiten publiceren op ons uitslagenscherm tijdens een evenement en deze gelijktijdig doorsturen naar onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).
4.3 Uitslagen en finishfoto's worden uiterlijk 1 jaar na publicatie verwijderd van de website.

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

5.1 Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.